Program

Programem všech našich táborů se prolíná celotáborová hra „ZLATÉ ÚDOLÍ“ a celotáborová cyklistická soutěž „Tour de Deštná“. Program na našich táborech je různorodý, dává dětem prostor pro seberealizaci a rozvíjí v nich kladné vlastnosti (samostatnost, sebedůvěru, chuť bavit se o problémech a vyjadřovat svoje názory), přináší dítěti nové znalosti a formuje jeho hodnoty a životní postoje.

Rámcový týdenní program:


Sobota
Po příjezdu dětí seznámení s areálem tábora, táborovým řádem, programem, jídelníčkem a režimem dne. Odpoledne návštěva leteckého muzea, po večeři batikování triček a rozlosování celotáborových turnajů ve fotbale a stolním tenisu.

Neděle
Dopoledne návštěva provaznického muzea, seznámení s okolím tábora a výlet na Červenou Lhotu spojený s návštěvou zámeckých interiérů s návštěvou pohádky a hrami za pochodu a v zámeckém parku. Večer fotbalová táborová liga a turnaje ve stolním tenisu.

Pondělí až čtvrtek
Činnost podle typů tábora, účast na výletech (Aquapark, keramická dílna v Děbolíně a Hračkobraní, na hvězdárnu, do muzea motokol a na rozhlednu u Děbolína.). Každý večer fotbalová táborová liga a turnaje ve stolním tenisu.

Pátek
Dopoledne atletický pětiboj, odpoledne hra s GPS,nebo hra po městečku Deštná po večeři při nástupu vyhlášení celotáborových her a soutěží a po druhé večeři letní kino.

Sobota
Úklid a odjezdy domů