Nabídka našich táborů

1. běh (6.7. - 13.7. 2019 ) 2.běh (13.7. - 20.7.2019)
sportovní sportovní
fotbalový fotbalový
s výtvarnými činnostmi s výtvarnými činnostmi