Nabídka našich táborů

1. běh (7.7. - 14.7. 2018 ) 2.běh (14.7. - 21.7.2018)
sportovní sportovní
fotbalový fotbalový
s výtvarnými činnostmi s výtvarnými činnostmi