Den na táboře

7.30 - budíček
do 7.50 - rozcvička, osobní hygiena, úklid stanů a okolí
8.00 - snídaně
9.00 - nástup na dopolední zaměstnání
do 10.30 - 1.část dopoledního zaměstnání
od 10.30 - 2. část dopoledního zaměstnání
11.50 - příprava na oběd (vrátit sport. materiál, umýt ruce)
12.00 - příchod na oběd
do 14.30 - polední klid
14.30 - výdej svačiny
od 15.00 - 1.část odpoledního zaměstnání
od 16.30 - 2. část odpoledního zaměstnání
17.50 - příprava na večeři (vrátit sportovní materiál, umýt ruce)
18.00 - příchod na večeři
18.40 - večerní nástup (hned po příchodu z večeře)
do 20.30 - osobní volno (starší mají osobní volno do doby, než se jdou sprchovat)
od 20.30 - večerní hygiena v teplé vodě (po určených skupinách počínaje mladšími dětmi)
20.30 - druhá večeře
21.30 - večerka